İstatiksel Porno

İstatiksel Porno

Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tüm dünyanın gizil olarak takip ettiği bazi coğrafyalarda izledim bile diyemediği porno siteleri hakkında sayısal veriler üzerine konuşacağız.
Globalleşen dünya ve internet ile sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte etkileşimin optimum seviyeyi ulaştığı bir çağda yaşamaktayız. Bu gelişmeler yeme, içme , giyinme ve tabiî ki sex üzerine bakiş açılarımızı da etkilemektedir .
Porno üzerine bir bakış atacak olursak, dünyanın önde gelen sitelerinin yıllık rakamlarına bakıldığında neredeyse büyüklü küçüklü tüm sitelerin izleyicisi ve takipçisi olduğu ve hatırı sayılır bir yere sahip olduğu göze çarpmakta .

Bu sıralama sizleri şaşırtmasın ;

Filipinler , 2. Brezilya , 3. Hindistan olmak üzere son sırayı ise Abd almaktadır , salt bu sayılar üzerinden bile sosyolojik çıkarımlara varabiliriz. Görünen o ki ülkelerin ekonomik güçleri toplumların eğitim düzeyleri ve porno izlenme arasındaki korelasyonu zıt yöndedir .
Tabi bu istatistiklerin bir de kadın/erkek oranları söz konusu , verilen sıralamalar içinde genel cinsiyet dağılımı %75 i erkek %25 i kadın olarak yansımaktadır bunun bir çok nedeni söz konusu olabilir fakat örf , adet ve toplumsal normlarda bazı gizil izleyicilerin kendilerini açık etmediği sayıların hatrı sayılır oranda değişebileceğini öngörebiliriz .
Çünkü yapılan bir başka araştırmada , izlenilen pornografi içeren videoların liste başı lezbiyen videoları olduğu görülmekte , bu argümandan yola çıkarak , aslında %75 e %25 ortalamasını yakalayan porno film izleyenler sayısal değerleri arasında gizli bir kitle de söz konusu olabilir dayanağına erişebiliriz .

Lezbiyen pornoları takip eden diğer sıralama ise ; anal , arab, big dick , ebony ve female friendly olarak sıralama uzayip gitmektedir . Buradan hareketlede , eğilimlerin beklentilerin ve cinsel tercihlerin izlenilen porno filmlerin çeşitlenmesinde büyük rol oynadığını göstermektedir .
Toplumsal değişimler , kültürel aktarımlar ve internet çağının etkileri bu sıralamaları yer yer değiştirecek olsada porno film takipcileri ve bu alanın sıkı kullanıcılarının sayıları gün geçtikçe artmakta , artmayada devam edecek gibi görünüyor

Porno film izleme ve porno film izleme alışkanlığı üzerine yapılan başka bir araştırmada ve ortaya konulan yeni veriler üzerine çıkarımalara varmak üzere şimdilik hoşçakalınız .